Tid för kontakt :
Mån-Fre: 08.00-17.00
Telefonnummer :
0739-901771
E-post :

Massage i Landskrona utifrån dina behov

Vad är massage?

Den massage som massörer erbjuder idag finns i många olika utföranden och varianter. Därför är det viktigt för dig att välja rätt massage/massör utifrån ditt syfte med behandlingen. Troligtvis är de många olika varianterna en bidragande orsak till att forskningen spretar avseende effekterna av massage. En massagebehandling kan ju ske på så många olika sätt. Min erfarenhet efter många år i branschen är att massage hjälper mina patienter vid en rad olika åkommor.

Här i Sverige är Svensk Klassisk Massage vanligast. Denna form av massage är även populär utomlands. Massagens olika varianter är till stor del en anpassning av den svenska klassiska massagen (Swedish massage) och dess olika grepp. Några exempel på anpassningar är val av grepp, hastighet, tryck, riktning samt val av olja. Andra former av massage, som har sitt ursprung från andra länder, är exempelvis thaimassage och ayurvedisk massage.

Betydelsen av ordet massage är muskelbehandling genom strykning, gnidning och knådning. Faktum är att massagen även påverkar andra strukturer, såsom bindväv, senor och blodkärl. Vanligast är att massage utförs med händerna. För att få lagom glid och friktion använder massören anpassad massageolja eller kräm utifrån syftet med behandlingen. Vissa massörer använder även redskap, såsom koppar (koppningsmassage) eller vid Myofascial Release (Graston Technique).

Myter om massage

Många myter florerar om massage, både hos allmänheten och vissa massörer. Långt ifrån alltid sammanfaller myt och verklighet. Här tänkte jag presentera min syn på ett par av dessa myter.
Myt: Massage ska vara hårdhänt och smärtsam för att göra nytta.

Min reflektion: Ingenting i modern forskning tyder på hårdhänt massage gör bättre nytta än motsatsen. Talesättet ”ont ska med ont fördrivas” är inget som jag ställer mig bakom. Låt säga att din muskel är spänd, vilket är ett vanligt förekommande problem som orsakar värk och smärta. En sådan muskel behöver således bli mer avslappnad. Hur ska muskeln kunna bli mer avslappnad om du ligger och spänner dig av hårdhänt behandling? Behandlingen bör alltså inte vara mer hårdhänt än att patienten kan slappna av. Alltså en högst individuell nivå.
Myt: Massage är den bästa tekniken för att behandla muskelspänningar.

Min reflektion: Faktum är att det finns en rad olika tekniker för att behandla muskulära spänningar. Massage är en av dem och ska inte underskattas. Andra effektiva tekniker är Dry needling, neuromuskulära tekniker, rätt vald och doserad träning, etcetera. Vilken teknik som är bäst lämpad är individuellt.

Varför behöver du massage?

Det finns många anledningar att boka massage. En rådande missuppfattning är att massage är den enda behandlingen mot spända och ömma muskler. Ibland är massage mest lämpad och ibland är andra tekniker effektivast och bäst. Säkert är åtminstone att massage (rätt utfört) är skönt, avslappnande och påverkar vår kropp positivt för de allra flesta personer.

Massage kan vara lämpligt:

 • 
– Som avslappning vid stress.
 • 
– Vid spända och korta muskler.

 • – Vid ömma muskler.
 • 
– Vid trötta muskler.

 • – Vid triggerpunkter.

 • – Som symtombehandling vid exempelvis Fibromyalgi.

 • – Muskeluppmjukande vid motion och idrott.
 • 
– Som förberedande inför andra behandlingstekniker.

Ett massagebesök i korthet

 • – Anamnes, ett kort samtal för att reda ut om du har skador, sjukdomar, medicinering som kan påverkas av massagebehandlingen.
 • – Vi kommer tillsammans överens om ett realistiskt mål med behandlingen.
 • – Om nödvändigt gör jag en enklare undersökning för effektiv och säker behandling.
 • – Individuellt anpassad massagebehandling för att uppnå vårt mål. Min massage är individuellt anpassad för just dig.
 • – Kort utvärdering av genomförd behandling. Samt viss rådgivning.
 • – Betalning.
 • – Vid behov bokning av ny tid, så du garanterat får en tid som passar.

Är massage lämpligt för dig?

Jättesvår fråga att svara på. Jag gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. Om du är osäker bör du kontakta mig inför en behandling. Normalt rekommenderar jag telefonkontakt före bokning om du inte är fullt frisk. I de flesta fall kan jag dock anpassa behandlingen så att den även fungerar för dig. Vid infektion, med eller utan feber, är det alltid olämpligt med massage. Det finns även tillfällen när du bör rådgöra med din behandlande läkare, exempelvis vid cancer, vissa hjärt/kärlsjukdomar eller andra svåra hälsonedsättningar.

Massage i Landskrona får dig att må bättre på flera plan.

Mitt recept på framgångsrik massage

Vad är framgångsrik massage? Min filosofi är att lyhördhet är den absolut viktigaste komponenten. Är massören lyhörd inför patientens önskemål blir det ofta en framgångsrik behandling. Likaså att sätta upp ett gemensamt mål, att inte leverera päron när du vill ha äpplen. En annan faktor är personkemi. Långt ifrån alla kunder känner sig bekväma med alla massörer och långt ifrån alla massörer känner sig bekväma med alla kunder. Sist men inte minst är kunskap och engagemang. Att med hjälp av kunskap och erfarenhet kunna hjälpa patienten med sina besvär. Du kan läsa mer om mig och mina utbildningar här.

Massage utifrån dina behov

Förutom traditionell Svensk Klassisk Massage erbjuder jag i huvudsak två anpassningar:

 • – Idrottsmassage.
 • – Smärtlindrande massage.

Min goda kunskap inom anatomi och medicin gör att jag även kan kombinera olika massagetekniker för att tillgodose just dina behov.Om du har smärta, värk eller funktionsnedsättningar i rörelseapparaten rekommenderar jag dig i stället medicinsk massageterapi, även kallad medicinsk massage.Medicinsk massageterapi syftar till massage (och andra tekniker) som har behandlande syfte. Det vill säga massage med målet att lösa en funktionsnedsättning i rörelseapparaten oavsett om den sitter i muskler, leder eller ligament.

Idrottsmassage

Idrottsmassage är mer en filosofi än en egen behandlingsmetod. De massagegrepp (Effleurage, Petrissage, Omvända friktioner, Friktioner, Kantningar, Saxningar, Tapotement) som finns inom Svensk Klassisk Massage används även av idrottsmassörer. Ofta utförs greppen i ett snabbare tempo vid idrottsmassage för att få igång cirkulationen i muskeln. Kort kan man säga att idrottsmassage är massage som utförs på elitidrottare eller motionärer. Det finns inga riktigt tydliga vetenskapliga belägg (studier visar olika resultat) för att idrottsmassage eller massage kan minska träningsvärk, förbättra återhämtningen eller öka prestationsförmågan. Däremot kan man uppnå avslappning och viss töjningseffekt i behandlad muskel. En avslappnad och elastisk muskel utför i regel ett bättre arbete än motsatsen.

När används idrottsmassage då?

Säkert är att en mjuk och elastisk muskel som har sin fulla rörelselängd gör ett bättre jobb. Som motionär eller idrottare kan du med hjälp av idrottsmassage hålla dina muskler i form. Jag använder även idrottsmassage i mina övriga massageterapetiska behandlingar på min klinik i Landskrona.

Undersökning och rådgivning

Vid idrotts- och motionsrelaterade besvär är det viktigt att inleda med en noggrann undersökning. Först därefter genomför jag behandling. Jag kan hjälpa dig med rådgivning inom träning för att du ska få ut maximalt av din träning och undvika skador och överbelasting. Inom min verksamhet har jag regelbundet kontakt med elitidrottare, bland annat inom fotboll, tennis och golf.

Smärtlindrande massage

Smärtlindrande massage är en anpassad variant av massage som är särskilt lämplig till patienter som lider av långvarigt smärtsyndom (Fibromyalgi, Kroniskt trötthetssyndrom, Restless Leg Syndrom och i vissa fall Adiposis Dolorosa) eller för patienter som är sköra (exempelvis uttalad benskörhet). Massagen har fokus på beröring, smärtlindring och avslappning, men trycket anpassas alltid individuellt efter varje patient. Den är även effektiv som avslappningsmassage för att lindra stressyndrom. Massagemetoden har olika benämningar beroende på vilken massör du besöker. Smärtlindrande massage, fibromassage© eller massage för personer med Fibromyalgi är några exempel på namn.

Hur kan smärtlindrande massage hjälpa dig?

Studier har visat att massage tillsammans med Myofascial release lindrar smärtan och ökar livskvaliteten hos personer med fibromyalgi. Detta är ett resultat som stämmer väl överens med mina egna erfarenheter från de patienter som får smärtlindrande massage hos mig. Det är värt att poängtera att massage inte kan bota fibromyalgi eller andra sjukdomar som finns i gruppen långvarigt smärtsyndrom, men massage och andra manuella behandlingstekniker kan ge positiva effekter på både smärtan och andra närliggande symtom som finns hos patienter med fibromyalgi.

FÖLJ MIG    

Beställ presentkort online

Vill du ge bort en present, men vet inte vad du ska köpa? Att få ett presentkort är alltid lika uppskattat. Beställ presentkortet här och få det skickat till dig tillsammans med fakturan. Det kommer med vändande post.

Gå med i nyhetsbrev

Få tips, erbjudanden och nyheter 1-2 gånger per månad. Din e-post lämnas inte ut till andra.


Vill du bli kontaktad?

Tveka inte att be om kontakt. Jag hör av mig inom 24 timmar (ej helgdag). Varmt välkommen!