Tid för kontakt :
Mån-Fre: 08.00-17.00
Telefonnummer :
0739-901771
E-post :

KBT-terapi i Landskrona, hjälp för livet

KBT i Landskrona – när du mår dåligt

Jag är privatpraktiserande* KBT-terapeut i centrala Landskrona; som hjälper dig med lindriga till måttliga besvär vid psykologisk ohälsa, såsom stress, smärta, depression, ångest, fobi, panikångest, tvångssyndrom, ätstörningar samt olika former av trauman och livskriser. Även stödsamtal kan i vissa fall vara aktuellt.

För mig är det viktigt att i behandlingen använda väl beprövade metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Det vill säga metoder som har god vetenskaplig förankring i dagens forskning. För mig är det även grundläggande att du ska känna dig bekväm i terapin med god transparens utan dolda agendor. Allt som sker under terapin stannar där. Strikt tystnadsplikt råder. Även om jag inte är legitimerad av Socialstyrelsen följer jag deras regler och riktlinjer.

* Högkostnadskort eller frikort gäller ej. Jag har dock en flexibel lösning för delbetalning.

Regelbunden KBT-handledning

Eftersom jag inte är legitimerad av Socialstyrelsen får jag regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut och godkänd KBT-handledare. Vilket är en kvalitetsstämpel för säker och korrekt behandling. Vid behov sker terapin i samråd med din läkare på den vårdcentral där du tillhör.

Vad är KBT (Kognitiv beteendeterapi)?

Kognitiv beteendeterapi (KBT), är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där klient och terapeut tillsammans arbetar med dysfunktionella tankar, känslor och handlingsmönster som på ett eller annat sätt leder till psykiskt obalans. KBT är en strukturerad och för patienten aktiv terapiform som har starkt vetenskapligt stöd. Stort fokus ligger på nuet och framtiden, även om händelser i det förflutna ibland också behöver bearbetas. Obearbetade trauman kan nämligen leda till att terapin inte ger önskad effekt. För att KBT ska kunna hjälpa dig måste du vara motiverad att genomgå terapi och positivt inställd till förändring. Du måste även vara beredd att lägga ner tid för att arbeta med dig själv mellan våra terapiträffar.

Hur går KBT till?

All KBT inleds med 1-3 bedömningssamtal, därefter följer vanligtvis 10 behandlingssamtal (KBT-kort) och vid behov 1-3 (booster) uppföljningssamtal. Varje samtal varar i 45 minuter och terapin sker regelbundet med ett samtal per vecka. Vid vissa tillfällen kan dubbelbesök vara aktuellt. Då arbetar vi i 90 minuter vid ett och samma tillfälle. Mellan våra terapiträffar arbetar du med uppgifter hemma.

För det mesta är terapin förlagd till mitt samtalsrum i centrala Landskrona, men den kan även ske på en plats där du upplever dina besvär. Terapin är dock individuellt anpassad för dig, vilket kan göra att just din terapi avviker något från detta upplägg. Detta är viktigt. Den KBT jag erbjuder utgår från resultatet vid våra bedömningssamtal. Därför kan terapin se olika ut för två personer som har till synes samma symtom.

Vid bedömningssamtalen får du fritt beskriva dina besvär samt hur dessa påverkar din vardag. Du får även fylla i olika skattningsskalor som fungerar som en hjälp att utforma en plan för din behandling. Bedömningssamtalen avslutas med att tillsammans definiera ett konkret, tidsbestämt och mätbart mål med terapin.

Skattningsskalor är en viktig del av både bedömning och uppföljning när du och jag arbetar med KBT i Landskrona.

Varje behandlingssamtal sker utifrån en gemensamt uppsatt agenda. KBT är en patientaktiv behandlingsmetod. Vid varje samtal arbetar vi tillsammans med ett specifikt tema som tar oss framåt mot uppsatt mål. Vid sista samtalet arbetar vi båda fram en (vidmakthållande)plan som du kan använda i ditt fortsatta arbete hemma.

Exempel på KBT-verktyg

  • Psykoedukation
  • Exponering / Exponering med responsprevention
  • Beteendeaktivering
  • Andning
  • Mindfulness
  • Rollspel
  • Beteendeexperiment
  • Situationsanalys

Praktiska aspekter vid KBT

Jag erbjuder flexibla tider för KBT i Landskrona som du kan boka. Behandlingstider kan erbjudas: tidig morgon, dagtid, sen eftermiddag och i vissa fall helg. I normala fall kan du få en tid inom 1-2 veckors väntetid. Du hittar mig i centrala Landskrona. Eftersom jag inte är ansluten till Region Skåne gäller inte högkostnadskort eller frikort hos mig. Däremot erbjuder jag, vid behov, delbetalning enligt överenskommelse med mig. Exempelvis att jag månadsvis fakturerar oss emellan avtalat belopp. I vissa fall täcker hemförsäkring eller företagsförsäkring samtalsterapi.

FÖLJ MIG    

Beställ presentkort online

Vill du ge bort en present, men vet inte vad du ska köpa? Att få ett presentkort är alltid lika uppskattat. Beställ presentkortet här och få det skickat till dig tillsammans med fakturan. Det kommer med vändande post.

Gå med i nyhetsbrev

Få tips, erbjudanden och nyheter 1-2 gånger per månad. Din e-post lämnas inte ut till andra.


Vill du bli kontaktad?

Tveka inte att be om kontakt. Jag hör av mig inom 24 timmar (ej helgdag). Varmt välkommen!