Tid för kontakt :
Mån-Fre: 08.00-17.00
Telefonnummer :
0739-901771
E-post :

KBT i Landskrona – din lokala terapeut

KBT – effektiv terapi när du är i obalans

Jag är en privatpraktiserande* KBT-terapeut i Landskrona, som hjälper dig med lindriga till måttliga besvär vid psykologisk ohälsa, såsom stress, smärta, depression, ångest, fobi, panikångest, tvångssyndrom, ätstörningar samt olika former av trauma och livskriser. Även stödsamtal kan i vissa fall vara aktuellt. För mig är det viktigt att i terapin använda väl beprövade metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Det vill säga metoder som har god vetenskaplig förankring. Eftersom jag inte är legitimerad får jag regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut och godkänd KBT-handledare. Vilket är en kvalitetsstämpel för säker och korrekt behandling. Vid behov sker terapin i samråd med din läkare på den vårdcentral där du är listad.

* Högkostnadskort eller frikort gäller ej.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT), är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där klient och terapeut tillsammans arbetar med tankar, känslor och handlingsmönster som på ett eller annat sätt leder till psykiskt obalans. KBT är en strukturerad och aktiv terapiform som har starkt vetenskapligt stöd. Stort fokus ligger på nuet och framtiden, även om händelser i det förflutna ibland behöver bearbetas. Obearbetade trauman kan nämligen leda till att terapin inte har önskad effekt. För att KBT ska kunna hjälpa dig måste du vara motiverad att genomgå terapi och positivt inställd till förändring.

Hur går KBT till?

All KBT inleds med 1-3 bedömningssamtal, därefter följer vanligtvis 10 behandlingssamtal (KBT-kort) och vid behov 1-3 (booster) uppföljningssamtal. Varje samtal varar i 45 minuter och terapin sker regelbundet med ett samtal per vecka. Däremellan arbetar du med uppgifter hemma. För det mesta är terapin förlagd till mitt samtalsrum, men den kan även ske på en plats där du upplever dina besvär. Terapin är dock individuellt anpassad för dig, vilket kan göra att just din terapi avviker något från detta upplägg.

Vid bedömningssamtalen får du fritt beskriva dina besvär samt hur dessa påverkar din vardag. Du får även fylla i olika skattningsskalor som fungerar som en hjälp att utforma en plan för behandling. Bedömningssamtalen avslutas med att tillsammans definiera ett konkret, tidsbestämt och mätbart mål med terapin.

Varje behandlingssamtal sker utifrån en gemensamt uppsatt agenda. KBT är en patientaktiv behandlingsmetod. Vid varje samtal arbetar vi tillsammans med ett specifikt tema som tar oss framåt mot uppsatt mål. Vid sista samtalet arbetar vi båda fram en plan som du kan använda i ditt fortsatta arbete hemma.

Exempel på KBT-verktyg

 • Psykoedukation
 • Exponering / Exponering med responsprevention
 • Beteendeaktivering
 • Andning
 • Mindfulness
 • Beteendeexperiment
 • Situationsanalys
 • Praktiska aspekter vid KBT

  Jag erbjuder flexibla tider för behandling. Behandlingstider kan erbjudas: tidig morgon, dagtid, sen eftermiddag och i vissa fall helg. I normala fall kan du få en tid inom 1-2 veckors väntetid. Du hittar mig i centrala Landskrona. Eftersom jag inte är ansluten till Region Skåne gäller inte högkostnadskort eller frikort hos mig. Däremot erbjuder jag, vid behov, delbetalning via Klarna eller enligt annan överenskommelse. I vissa fall täcker hemförsäkring eller företagsförsäkring samtalsterapi.

  FÖLJ MIG    

  Beställ presentkort online

  Vill du ge bort en present, men vet inte vad du ska köpa? Att få ett presentkort är alltid lika uppskattat. Beställ presentkortet här och få det skickat till dig tillsammans med fakturan. Det kommer med vändande post.

  Gå med i nyhetsbrev

  Få tips, erbjudanden och nyheter 1-2 gånger per månad. Din e-post lämnas inte ut till andra.


  Vill du bli kontaktad?

  Tveka inte att be om kontakt. Jag hör av mig inom 24 timmar (ej helgdag). Varmt välkommen!