Tid för kontakt :
Mån-Fre: 08.00-17.00
Telefonnummer :
0739-901771
E-post :
𝟑 𝐭𝐢𝐩𝐬 𝐬𝐨𝐦 𝐡𝐣ä𝐥𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐠 𝐚𝐭𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐬𝐤𝐚 𝐝𝐢𝐧 å𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭⁣

𝟑 𝐭𝐢𝐩𝐬 𝐬𝐨𝐦 𝐡𝐣ä𝐥𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐠 𝐚𝐭𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐬𝐤𝐚 𝐝𝐢𝐧 å𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭⁣

17/05/2022 | 12:30

2021 uppgav 43 procent av den vuxna befolkningen att de har besvär med ängslan, oro eller ångest. ⁣⁣Vad kan du göra själv för att må bättre? Varsågod. Här får du ett par tips: ⁣⁣

1. Ä𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐠 å𝐭 en fysisk aktivitet som du tycker om. Både måttlig och mer intensiv fysisk träning dämpar symtom vid ångest. På bara 12 veckor sänkte deltagarna i en studie vid Göteborgs universitet sin ångestnivå från hög ångest till låg. De tränade en timme, tre gånger i veckan. Detta kan du också göra.

⁣⁣2. 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐢𝐠𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐢 ditt liv. Triggers är sådant som ökar på din ångest, exempelvis stress. Ofta påverkar stress din ångestnivå negativt. Identifiera vilka triggers du har runt dig. Skriv ner dem och gör en plan för att aktivt minska dem. ⁣⁣

3. 𝐋ä𝐫 𝐝𝐢𝐠 𝐨𝐜𝐡 träna på att reglera din ångest. Ett utmärkt sätt att reglera din ångestnivå är genom andning. Två vanliga tekniker är kvadratisk andning, samt dubbelt så långa fulla andetag ut som in. Träna vid tillfällen när din ångest är låg eller obefintlig. Då kan du aktivt sänka din ångest på situationsnivå när du behöver det som mest. ⁣